Jean Monnet module 2013 – 2016
EU LAJF (Learning, Action, Job, Fun)
Živeti v EU: združeni v raznolikosti
Povezave
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Uradna spletna stran Evropske unije
Zgodovinski razvoj Evropske unije

EuTube

O programih Jean Monnet
Kdo je bil Jean Monnet?

Evropski parlament v Sloveniji
Evropska komisija v Sloveniji

Publikacije Urada Vlade RS za komuniciranje - Publikacije informativno izobraževalnega značaja o različnih evropskih temah

MVA: Mladi v akciji
MVA - Informativna zloženka

Evropa za državljane
Predstavitev Evropske državljanske pobude

Eurydice Network

Eurodesk Slovenija

EURAXESS - Raziskovalci v gibanju

Obzorje 2020 Grand Challenges - osnutki delovnih programov 2014-2015
(razmislek o evropski dodani vrednosti, multidisciplinarnem pristopu)

Poročilo Znanstvenega sveta za družboslovne in humanistične vede Science Europe (nov. 2013)

Poročilo LERU - League of European Research Universities (sept. 2013)

Eurypedia - The European Encyclopedia on National Educational Systems

Evropsko mladinsko tekmovanje za nagrado Karla Velikega

ESCO - Evropska klasifikacija spretnosti/kompetenc, kvalifikacij in poklicev
ESCO - Informativna zloženka

Mi, državljani EU - publikacija

Youthpass

Quality Jobs for Young People - publikacija

© Vse pravice pridržane EU LAJF | MFDPŠ
/
/
/
/
/