Jean Monnet module 2013 – 2016
EU LAJF (Learning, Action, Job, Fun)
Živeti v EU: združeni v raznolikosti
Izvedba 2014/15
Izvedba v 2014/15. Predmet poteka od 9. 2. 2015 do 8. 5. 2015, v tem času se študenti spoznavajo o Evropski uniji in življenju v skupnosti (v živo in podprto v e-učilnici Moodle) skozi 12 EU tematik. Tudi v letošnji izvedbi (2014/2015) imajo študenti predvideni dve ekskurziji, udeležbo na študentski konferenci KoME ter gostovanje številnih strokovnjakov s področja posameznih tematik EU.


© Vse pravice pridržane EU LAJF | MFDPŠ
/
/
/
/
/