Jean Monnet module 2013 – 2016
EU LAJF (Learning, Action, Job, Fun)
Živeti v EU: združeni v raznolikosti
E-učilnica
V e-učilnici so gradiva za vseh 12 tematskih sklopov, namenjena so predvsem samostojnemu študiju. Svoje znanje in vedenje o aktualnih dogajanjih v EU pa študenti izmenjujejo v obliki organiziranih tematskih forumov. V e-učilnici so tudi navodila o študiju predmeta in pojasnila glede študijskih obveznostih za opravljanje izpita iz tega predmeta. Vstopi
© Vse pravice pridržane EU LAJF | MFDPŠ
/
/
/
/
/