Jean Monnet module 2013 – 2016
EU LAJF (Learning, Action, Job, Fun)
Živeti v EU: združeni v raznolikosti
/
/
/
O projektu EU LAJF
EU LAJF (Learning, Action, Job, Fun) je ime projekta, ki ga sofinancira EC v okviru Jean Monnet modula. V okviru tega projekta bomo na MFDPŠ v 3 zaporednih študijskih letih 2013/14, 2014/15 in 2015/16 izvedli izbirni predme Živeti v EU: združeni v raznolikosti. V prvem letu se predmet izvaja s srečanji v živo in podprt z e-učilnico, v naslednjih letih bo predmet prenesen pretežno v e-okolje, tako v moodle, kot tudi v m-okolje, kjer bo učenje možno preko mobilnih naprav (telefon, tablica). Predmet je v letu 2013/14 ponujen študentom MFDPŠ, v naslednjih letih pa ga bodo v okviru nacionalne mobilnosti izbrali tudi študentom drugih višješolskih in visokošolskih zavodov. Vsa predavanja pa odprta tudi za širšo javnost. Nosilki predmeta sta dr. Nada Trunk Širca in dr. Andreja Barle, sodeluje še asistentka Valentina Jošt Lešer. K izvedbi predmeta smo povabili tudi številne goste in strokovnjake z različnih tematskih področij, saj je predmet zasnovan interdisciplinarno.

The Jean Monnet programme aims at stimulating teaching, research and reflection in the field of European integration studies at the level of higher education institutions within and outside the European Community.
ropean integration studies are defined as the analysis of the origins and evolution of the European Communities and the European Union in all its aspects. They cover both the internal and external dimension of European integration, including the European Union's role in the dialogue between peoples and cultures and the European Union's role and perception in the world.
Jean Monnet Modules are short teaching programmes (or courses) in the field of European integration studies at higher education institutions. Each Module has a minimum duration of 40 teaching hours. Modules may concentrate on one particular discipline in European integration studies or be multidisciplinary in approach and therefore call upon the services of several teachers.

Kontakt:
• Vodja projekta:
Nada Trunk Širca, trunk.nada@gmail.com
• Asistentki projekta:
Valentina Jošt Lešer, valentinajost@gmail.com in Gaja Gologranc, gaja.gologranc@mfdps.si

© Vse pravice pridržane EU LAJF | MFDPŠ
/
/
Številka projekta: 542615-LLP-1-2013-SI-AJM-MO
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.